Groningse Nieuwe #24

Zo. 17 januari 2010
16:30, zaal 1 Filmtheater Images
Poelestraat 30 (Groningen)
(reserveren 050-3120433)

Schaftkip films en filmtheater Images organiseren de Groninger premiere van Prooidieren van Thijs Gloger. De speelfilm vertelt het verhaal van twee dertigers, Els en Gerben. Ze leiden een normaal, burgerlijk leven. Tevreden met hun werk en elkaar. Op een avond, wanneer Gerben alleen thuis is, breekt er iemand in. Gerben aarzelt niet en gaat de inbreker in het donker te lijf. Het blijkt Els te zijn. Ernstig toegetakeld wordt ze per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Gerben wordt gearresteerd en ondervraagd. Hij bekent onmiddellijk. Hoewel het incident de band tussen Gerben en Els aanvankelijk een zware slag toebrengt, houdt hun nuchterheid en rust ze bij elkaar.
De omgeving kijkt echter raar op van hun verzoening. Het incident kan onmogelijk een noodlottige samenloop van omstandigheden zijn geweest, zo denkt ook justitie. Houdt hun relatie stand en is Gerben wel zo onschuldig zoals hij beweert? Prooidieren stelt vragen over vertrouwen en tolerantie. Over de vooroordelen die heersen bij de reclasseringsambtenaren en hulpverleners waar de hoofdpersonen bij terecht komen. Prooidieren toont de uitwassen van onze verzorgingsstaat.

 

Groningse Nieuwe logo


   
 

Stichting Groninger Videolandschap
Tuinbouwdwarsstraat 1
9717 HT Groningen